Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Lindfors

Byggherre

Tosito AB

Beställare

Gärahovs Bygg

Stomkonstruktör

Limträteknik och Prefabsystem Syd

Ängshusen  – hållbart boende med innovativa lösningar

Strandängen är ett område under utveckling strax utanför Jönköpings stadskärna. Man skapar en levande stadsdel med varierade boendemöjligheter, dagis och skolor samt lokaler för service och verksamheter. Med hållbarhet i fokus kommer man att satsa på fordonspooler och odlingsmöjligheter i närmiljön. När Strandängen är helt utbyggt kommer 2 500 personer att bo och leva där.

Hållbarhets-tänket återkommer även i byggprocessen där Prefabsystem Syd har fått uppdraget att leverera stommen till ett av Ängshusen, som ingår i etapp 2 av Strandängen. Uppdraget är Prefabsystem Syds första trähusprojekt och har resulterat i en unik hybridstomme av betong och trä där man har utnyttjat materialens bästa egenskaper för att tillsammans skapa en stomme som möter projektets förutsättningar. Hybridstommen halverar koldioxidutsläppen i jämförelse med en traditionell betongstomme.

Prefabsystem Syd levererar stommen som är en hybridlösning mellan trä och betong. Genom att använda de båda materialen tillsammans minskar koldioxid-belastningen  och möjligheterna att bygga mer hållbart ökar.
Hybridstommen består av massiva betongväggar kring trapphus och som lägenhetsskiljande väggar. Bärande ytterväggar av 100 mm KL-trä. Bjälklag av 180 mm KL-trä + 100 mm samverkande pågjutning. Balkonger av betong samt balkongpelare av limträ. Balkongtak och takbjälklag av 240 mm KL-trä och trappa av stål.

Montagestart vecka 32, 2020 och montaget beräknas ta ca 2 veckor.