Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Sebastian Andersson

Kund

NCC

Projektering

Stiba

Montage

Gemab

Ny modern grundskola byggs på Håsten, Varberg

En ny modern grundskola byggs på Håsten för att fylla Varbergs behov av fler grundskoleplatser och fler platser för den anpassade grundskolan. Skolan byggs på samma fastighet som dagens skola vilken kommer vara i drift under hela byggtiden men sedan rivas. I projektet ingår även byggnation av idrottshallar, nytt skyddsrum samt utökade parkeringsplatser. Nya Håstensskolan ska rymma 850 elever i årskurserna F-9 och är uppdelad i tre huskroppar för lektionssalar samt 2 idrottshallar.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Håstensskolan bestående av sandwichväggar i betong, bjälklag av HD/F-plattor, stålstomme med IQB-balkar och yttertak med TRP-plåt för lektionsbyggnaderna. Idrottshallarna byggs med stålstomme, fackverk i stål, plåtsandwich i fasad och TRP-plåt i tak.

Montaget pågår mellan september -23 och mars -24.