Projektledare Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Byggare och beställare

GBJ Bygg AB

Konstruktörer

Projektbyggaren, Karlskrona

Arkitekter

BSV arkitekter & ingenjörer AB, Värnamo

Flerbostadshus i Kv Bautastenen, Värnamo

Av GBJ Bygg AB har Prefabsystem Syd fått förtroendet att konstruera och leverera stommen till ett flerbostadshus med 49 nya hyresrätter som uppförs centralt i Värnamo i kvarteret Bautastenen. Huset byggs i etapper där varje etapp motsvarar två trapphus och under hela huset placeras ett parkeringsgarage med nedfarten integrerad i huset.

I Prefabsystem Syd:s uppdrag ingår konstruktion och leverans av skalväggar som ytter/innerväggar, pelare och balkar i betong samt HD/F som bjälklag för garaget.

Vidare upp i huset levererar vi Sandwichväggar som ytterväggar och skalväggar som innerväggar. Som bjälklag använder vi plattbärlag, balkonger och loftgångsplattor.

Leverans under vår/sommar 2016