Säljare Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Beställare

Byggtec

Arkitekt

Krook & Tjäder

Tillbyggnad av Scandic City i centrala Norrköping

Scandic City Norrköping växer som mötesplats och utvidgas i samarbete med fastighetsägaren, Renströmmen Förvaltnings AB, med fler hotellrum, ny restaurang och sociala ytor. På innergården uppförs en ny fristående huskropp, vilken innefattar ett 70-tal nya hotellrum som byggs ovanpå ett underjordiskt garage. Tillbyggnaden kopplas samman med den nuvarande byggnaden via en låg huskropp där den nya restaurangen tar form.

Prefabsystem Syd levererar och monterar HDF-bjälklag till innergården samt väggar och bjälklag till trapphus och hisschakt (7 våningar).

Montage av trapphus under v. 20–22 2018 och montage av HDF-bjälklag v. 44–45 2018.