Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Mohlén

Beställare

Naijbygg AB

 Arkitekt

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö AB

Montage

Växjö Elementmontage

Industri, lager och kontor i Kv Topasen 6 i Helsingborg

Nybyggnation av Rego Fastighet AB i Kv Topasen i Helsingborg. Industri, lager och kontor till vilket Prefabsystem Syd levererar en betongstomme bestående av holkar/fundament, pelare & balkar (SIB), massiva innerväggar, ytterväggar/beklädnadsväggar av Sandwich, betongtrappor, HD/F bjälklag samt stålpelare & stålbalkar.

Montage av stommen sker i två etapper under vecka 23–25 samt 32–36 2017.