Säljare Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Gunnar Sjökvist

Byggherre

Hemsö Fastighets AB

Totalentreprenör och beställare

NCC Sverige AB

En modern lösning med vård, kommersiella ytor och boende i samma byggnad

Sandbyhov i Norrköping fortsätter utvecklingen mot en ny modern stadsdel med nya lokaler för samhällsservice innefattande vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral, apotek mm i kombination med hyresrätter.
Nodhuset som den nya byggnaden heter kommer att ha en yta på 9 000 kvm fördelat på 10 våningar och garage.

Prefabsystem Syds uppdrag omfattar leverans och montage av byggnadsstomme till hela fastigheten vilket innefattar bjälklag av HD/F och RD/F, hiss och trapphusväggar, balkonger, trappor, takplåt, stålpelare och stålbalk.

Montagestart beräknas ske kring årsskiftet 2019/2020 och pågå fram till senvåren 2020.