Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl

Konstruktör

Sweco Malmö

Totalentreprenör och beställare

MVB Syd AB

Byggherre

Acrinova

Ny miljöcertifierad bostadsfastighet i Trelleborg

I norra delen av Trelleborg byggs en flerbostadsfastighet med 80 lägenheter där de boende bl.a. kommer att ha tillgång till gemensam takterrass och underjordiskt garage. Fastigheten kommer att bli självförsörjande av energi genom medvetna materialval, konstruktionsteknik samt solceller och bergvärme och uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver" genom Sweden Green Building Council.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen som består av massiva innerväggar och sandwichväggar. Stålstomme till Trapphus, betongpelare, betongbalkar, samverkansstål och plattbärlag som tillhandahålles av kund. Betongtrappor samt TRP plåt på taken.

Montagestart v. 5 2021 och beräknas ta ca 15 veckor.