Säljare Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Peter Björklund

Arkitekt

FOJAB Arkitekter

 

Mobilia – ett utvidgat köpcentra

Mobilia-området i Malmö utvecklas. Ambitionen är att fortsätta utvidga köpcentrat till ett blandat stadsområde med bostäder, kommersiella ytor och kulturlokaler t.ex. i form av biograf.

I Prefabsystem Syds åtagande ingår att leverera projektering, alla betongelement, stålstomme till bio och montering. Projektet består av 2 st bostadshus med ca 80 st lägenheter. Bostäderna byggs med färdiga ytterväggar av sandwichelement med ingjutet tegel. Bjälklaget utförs med HD/F-plattor.
Butiksytan är i 2 plan på ca 6000m2. Stommen består av runda betongpelare, stålbalkar och HD/F-plattor. Uppe på butiken byggs en bio där vi har med stålstomme och TRP-tak.

Montage startar i november 2018 och beräknas pågå till sommaren 2019.