Vårt projekt Space har blivit utsett till ”Årets Bygge” inom kategorin Hotell och kontor! Space är den första byggnaden inom Science Village i Lund och skulle egentligen blivit ett hotell men blev istället en miljömässigt högt profilerad kontorsbyggnad.

För att optimera huset avseende flexibilitet, planlösning, ekonomi och hållbarhet så har vi i stommen använt en kombination av massivträ, stål och betong, där varje material har placerats för att dra maximal nytta av respektive materials olika unika egenskaper. Stommen har man låtit vara synlig på utvalda ställen för att se hur de olika materialen samverkar med varandra.

Priset Årets Bygge delas ut av tidningen Byggindustrin och prisutdelningen sker i år på byggbranschens mötesplats
 Construction Summit på Sergel Hub i Stockholm den 19 mars 2024.