Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Byggherre

Bostads AB Poseidon

Beställare | Totalentreprenör

Betonmast Göteborg AB

Arkitekt

Tengbom

125 nya lägenheter inom BoStad 2021

I Kortedala ska 125 nya hyreslägenheter ska stå klara för inflyttning under 2019. De nya husen smälter väl in i miljön och placeras som en förlängning av befintliga hus på gatan. Byggytan har tidigare tjänat som parkeringplats vilken nu kommer att ersättas av ett nytt p-däck. Området har redan en fungerande infrastruktur med spårvagns- och busslinjer. Som en del i BoStad 2021 är de tre punkthusen på Adventsvägen startskottet i arbetet att få fram 7000 extra bostäder till 2021.

Prefabsystem Syd levererar all betongprefab till projektet. Leveranser startar under vecka 6, 2018 och beräknas pågå till mars 2019.