Projektledare Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Byggare samt beställare

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Konstruktörer

WSP i Norrköping

Arkitekter

Varg Arkitekter samt Dinelljohansson AB

Vallastaden – en helt ny stadsdel

Projekt Vallastaden i Linköping är en helt ny stadsdel som håller på att växa fram. Prefabsystem Syd levererar stommar till Kv Intellektet som består av 7 olika huskroppar som delvis sitter ihop.

Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs. Här håller man även bomässa hösten 2017.

Vi konstruerar, levererar och monterar stommarna som består av stål, HD/F, massiva bjälklagsplattor, plattbärlag, massiv väggar, Sandwich väggar och balkonger.

Leverans och montage i början av 2016.

www.vallastaden2017.se