Säljare Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Marie Bertilsson

Byggherre

Varbergs Kommun

Totalentreprenör

NCC

Arkitekt

Liljewalls

Allmän K

Epsilon

Stomprojektör

Optima Engineering.

Montage

GEMAB

Ny anläggning för rekreation, fritids- och föreningsverksamhet

Varberg växer och för att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet ska Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning. Här kommer Varbergsborna erbjudas ett attraktivare bad med fler upplevelser och med plats för både simundervisning, motion och lek. Anläggningen byggs ihop med befintliga Varbergs ishall och allt beräknas vara klar sommaren 2021.

Prefabsystem Syd levererar och monterar stommen som består av SW fasadelement med matrisgjuten yta, innerväggar, trapp & hisschaktsväggar, betongpelare, betongbalkar, HD/F, RD/F, RD, betongtrappor, gradängelement, stålpelare och stålbalkar, fackverk, TRP.