Ombud Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Peter Björklund

Byggherre

SGS

Beställare

PJ Byggnads AB

Arkitekt

Liljewall

Allmän K

BTB Göteborg

Stomprojektör

Optima Engineering

Montage

GEMAB

Studentbostäder Östra Kålltorp, Göteborg

Vi är glada över att ha fått förtroendet av PJ Byggnads att leverera stommen till SGS nya studentboende i Östra Kålltorp, Göteborg.

Prefabsystem Syd levererar och monterar stommen som består av lägenhetsskiljande innerväggar samt trapp och hisschaktsväggar. Stålbalkar, HD/F, balkonger, svängda betongtrappor med våningsplan samt RV/I fasader som teglas på plats.