Säljare Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Byggherre

Halmstads kommun

Totalentreprenör

Skanska

Arkitekt

Fredblad arkitekter

Allmän konstruktör

Sweco Halmstad

Prefabkonstruktör

Sweco Malmö

Montage

GEMAB

Teori och praktik möts i ny modern skolbyggnad

Nya Kattegattskolan i Halmstad skapar en enda skola av dagens byggnader från 60-, 70- och 80-talet. Från långa korridorer med stora avstånd mellan de teoretiska och praktiska utbildningarna kommer man nu bygga en gemensam huvudentré för samtliga elever. Byggnaden kommer att bestå av två skepp med en glasad mittgång, från vilken man kommer nå skolans alla delar. Sociala ytor såsom kafé och studieytor kommer vara gemensamma för alla utbildningar.

Prefabsystem Syd levererar en stålstomme med fackverk och TRP i taket. HD/F i bjälklaget samt stabiliserande väggar i betong.