Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Lindfors

Byggherre

Kalmar Kommun

Totalentreprenör och Beställare

Hansa Bygg AB

Arkitekt

Tengbom

Projektering stomme

PE Jönköping

Montage

PREMON

Ny skola med matsal i Rinkabyholm, Kalmar

I Rinkabyholm, strax söder om Kalmar, växer den nya stadsdelen Södra staden fram. I två etapper har nya bostäder byggts och centrum utvecklats. En idrottshall är redan byggd och nu är en ny skola för årskurserna 4–6 under uppförande. De nya byggnaderna kommer förutom skoldelen även innefatta en matsal med tillagningskök och placeras i anslutning till den nya idrottshallen. Skolan kommer att stå färdig till terminsstarten i augusti 2022.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Bågskytteskolan som består av matrisgjutna Sandwichelement till matsalsbyggnad. Massiva ytterväggar som på plats isoleras och muras med tegel av TE till skolbyggnad. Massiva innerväggar, bjälklag av HD/F och massiva bjälklagsplattor (RD). Stålpelare och stålbalkar, betongpelare och betongbalkar samt betongtrappor.

Montaget startar v. 30, 2021 och tar ca 8 veckor.

 

(Visionsbilder från Tengbom)