Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Jimmy Törnqvist

Beställare

SNL Bygg

Projektering stomme

Sweco

Montage

Castorem Construction

Grönt flerbostadshus om 10 våningar i Åstorp

På Åstorps kanske bästa läge uppförs ett punkthus om tio våningar med yteffektiva bostäder. Hästhoven byggs enligt Sweden Green Councils miljöbyggnad kategori Silver, vilket innebär miljövänliga materialval samt fokus på låg energiförbrukning för den färdiga byggnaden. Fastighetens uppvärmning kommer vara helt miljövänlig och fossilfri. Arkitektoniskt visualiserar man den gröna profilen genom byggnadens gröna fasad och omfattande grönska som klär in den nederast våningen och sträcker sig vidare via parkeringsplatser med armerat gräs.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Hästhoven 6 bestående av bjälklag av HD/F, Halvsandwich och Sandwichväggar av infärgad ljus betong samt innerväggar. Trappor, Räcken och betongpelare. Montage av prefabricerade badrumsmoduler samt pågjutning på bjälklaget, inkl. avjämning ingår också i leveransen.

Montaget startar v. 45, 2021 och tar ca 10 veckor.