Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl

Totalentreprenör och beställare

Byggmästar’n i Skåne

Byggherre

KKL Fastigheter

Konstruktör

PE Teknik & Arkitektur

Montage

Castorem Construction

Ny förskola invid tallskogen i Hofterup

Intill Skönadalsskolan i Hofterup kommer en ny förskola för 200 barn och en hemkunskapssal för den intilliggande skolan att uppföras. Förskolan kommer att ha fasader i brunt och sandfärgat tegel och detaljer i lärkträ för att smälta in med omgivande miljö. Invändigt är förskolan uppdelad i enheter för mindre barngrupper med en gemensam matsal i mitten på varje våning.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Skönadals Förskola bestående av halvsandwichvägg (RV/I), gråväggar, betongpelare, betongbalkar, betongtrappor, håldäck samt stålpelare och balk.

Montaget startar v. 45, 2021 och tar ca 5 veckor.