Ombud Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Gunnar Sjökvist

Beställare

BRA Bygg

Stomkonstruktör

Structor

Stommontage

Olsson Berglin

F2 Kontorsfastighet i Frölunda,

Prefabsystem Syd har i samarbete med BRA Bygg fått förtroendet att leverera stommen till en kontorsfastighet i Frölunda, Göteborg. Vi projekterar, levererar och monterar stommen till F2 Kontorsfastighet bestående av SW-element, stålpelare & balk. HD/F, hiss och trapphusväggar, RD samt betongtrappor & plan.

Montaget startar v. 37 och tar ca 10 veckor.