Ombud Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Marie Bertilsson

Byggherre

Castellum

Beställare

Vestia Construction Group

Projekterig

PE Teknik & Arkitektur

Stommontage

Gemab

Montage TRP och plåtsandwich

Viskadalens Plåt & Papptak

Forskningsanläggning om ca 15 000 kvm i Säve, Göteborg

Gateway Säve utvecklas till att bli Nordens ledande plats för hållbar logistik och mobilitet. Här uppförs en ca 15 000 kvm stor anläggning bestående av laboratorie och kontor där SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) och dess kunder kommer att bedriva forskning och utveckling av el- och laddfordon. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut och kommer att sysselsätta ett 50-tal personer. SEEL ägs och drivs av RISE och Chalmers Tekniska Högskola.

Prefabsystem Syd har fått i uppdrag att projektera, leverera och montera stommen till anläggningen bestående av stålpelare, stålbalkar, betongpelare, betongbalk, TT/F- och HD/F-bjälklag, betongväggar, sandwichsocklar, stålfackverk samt TRP, plåtsandwich och balkonger.