Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Jimmy Törnqvist

Kund

We Construction

Projektering

Johan Sjödin, Prefabsystem Syd

Montage

Castorem Construction AB

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo Golfklubb gör en stor om- och tillbyggnad av golfklubbens anrika klubbhus. Det är ett komplext projekt med stort miljöfokus, där den ursprungliga mittdelen från 1914 kommer att behållas. Den äldsta delen kommer dock tillfälligt att lyftas och flyttas från sin befintliga grundkonstruktion för att ny grundläggning ska göras, för att sedan lyftas tillbaka till samma placering som tidigare.

Nya tillbyggnader kommer att göras för att anpassa huskroppen till dagens standarder men på avstånd ska hela byggnaden uppfattas som en anpassad volym och en naturlig del av omkringliggande landskap. Hela byggnaden kommer att ha en bruttoarea på ca 1.300 kvm och beräknas stå färdig våren 2025.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en hybridsomme som består av pelare av både stål och limträ, bjälklagsbalkar av stål, bjälklag av KL-trä med samverkande pågjutning av armerad betong samt innerväggar och ytterväggar av KL-trä.

Montage våren 2024