Ombud Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Olof Kristensson

Kund

BRA Bygg AB

Projektering

Pro Design AB

Montage

Göteborgs Elementmontage AB

Signaturbyggnad för nya stadsdelen Wendelstrand

Lakehouse är hjärtat i Wendelstrand – en plats där människor kan mötas, arbeta, äta och njuta. Allt i en skön mix mellan moderniteter och närheten till naturen.

Stommen består av limträ och byggnaden sträcker sig över fem våningar och når en höjd av 16 meter. Med sin längd på 100 meter utgör Lakehouse ett imponerande landmärke i Wendelstrand. Totalt kommer Lakehouse att omfatta en byggnadsarea (BTA) om 6 264 kvadratmeter, vilket ger gott om utrymme för alla dess olika funktioner och möjligheter.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen som består utav pelare och balk av limträ, bjälkag av KL-trä. Första plan består av pelare och balk i stål samt håldäck (HD/F) av prefabricerad betong. Innerväggar samt trapphus av prefabricerad betong. Trappor av betong med färdig yta från fabrik.

Montagetid oktober – december 2022