Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Byggherre

Kalmar Energi

Totalentreprenad

Glebes

Stomkonstruktör

Contruster

Stommontage

Go Precast

Kalmar Energi bygger om och till fjärrvärmeanläggning

Kalmar Energi bygger om och bygger till kontorsytor och verksamhetsytor för fjärrvärmeanläggningen Draken som byggdes under sent -70-tal.

Prefabsystem Syd konstruerar, levererar och monterar stommen till Kalmar Energi, Draken 2 som består av innerväggar som massiva btg-väggar, pelare och samverkansbalkar av stål, bjälklag av plattbärlag inkl. pågjutning. Massiva bjälklagsplattor, btg-trappor samt limträbjälklag.

Montagetid v. 8 – 13 2024