Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Alexander Johannisson

Stomkonstruktör Prefabsystem Syd

Johan Sjödin

Byggherre

APP Fastigheter

Beställare

Gärahovs Bygg

Stommontör

Premon

Förskola i nytt Växjö-kvarter

Med karaktärsfull och formstark arkitektur byggs ett nytt område upp inom stadsdelen Hov i Växjö. Hofs Park kommer att bestå av en blandad bebyggelse både vad gäller gestaltning och volym. Hofs Park har även ett högt miljö- och hållbarhetstänk utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Förskolan i området kommer att uppföras i trä och bestå av 5 avdelningar fördelat på 2 plan och ca 1000 kvm.

Prefabsystem Syd levererar en ren trästomme i massivt trä/KL trä som består av bärande innerväggar av 120 mm KL-trä, bärande ytterväggar av 100 mm KL-trä, bjälklag av 180 mm KL-trä + 100 mm samverkande pågjutning, balkonger av KL-trä, takbjälklag av 240 mm KL-trä samt trappa av trä.

Montaget beräknas ske mellan v. 49 och 51 2020.