Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Olof Kristensson

Byggherre och beställare

Wallenstam

Arkitekt

Erséus Arkitekter

Tredje bostadskvarteret tar form i Kallebäcks Terrasser

Kv 8, Utsikten, kommer att bestå av 270  hyresrätter och gestaltar sig som höga punkthus blandat med lägre lamellhus. En gemensam innergård kommer erbjuda de boende miljöer för umgänge och lek. Det kommer även uppföras två verksamhetslokaler inom kvarteret. Kallebäcks Terrasser är en ny stadsdel under uppbyggnad, med naturen som granne men city inom cykelavstånd. Prefabsystem Syd har tidigare levererat stommen till de första kvarteren i området, Entré Kallebäck, bestående av kontorslokaler.

Prefabsystem Syd levererar stommen till Kv Utsikten bestående av bärande sandwichelement, innerväggar i betong, HD/F-plattor och balkonger.

Montaget beräknas ske mellan v. 38 2020 och v. 35 2021.