Säljare Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Gunnar Sjökvist

Byggherre och beställare

Alhansa AB

Byggentreprenör

Ejdenskogs Bygg

Bättre arbetsmiljö och mer ändamålsenliga lokaler

På Mejselgatan 4, Västra industriområdet i Växjö, byggs befintliga lokaler om till nytt lager och kontor för Växjö Kommuns Hjälpmedelsverksamhet. De nya lokalerna kommer ge en bättre arbetsmiljö för medarbetarna samt mer ändamålsenliga lokaler. Flödet för inlämning, reparation, tvätt och utlämning av hjälpmedel kommer att bli mer tillgängligt & effektivt.

Prefabsystem Syd levererar och monterar en ny stålstomme som reses invändigt efter att byggentreprenören har rivit befintliga fasader. Uppe på stålstommen monteras ett HD/F bjälklag (2 200 kvm) så byggnaden får 2 våningar.
Vidare monteras betongväggar till två hisschakt samt trappor i stål till två trapphus. Nya betong-socklar monteras runt byggnaden samt plåtsandwich-element som fasad. Dessa fästs in i befintlig betongstomme.

Montaget beräknas starta v. 20 och vara klart till mitten av sommaren 2019.