Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Lars Bengtsson

Beställare

K21 Entreprenad AB

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Konstruktör

Structor Västerås AB

Montage

CarlGustav Solutions

Nya kontor av ett tidigare pannhus samt elverkstad med transformatorstation

Mitt i Krokslätts Fabriker, ett nytt område i Mölndal med en blandad stadsmiljö, sker en om-, till- och nybyggnad där områdets gamla pannhus samt elverkstad med transformatorstation tidigare har stått. De gamla byggnaderna har rivits men det nya Pannhuset uppförs så likt originalbyggnaden som möjligt och man återanvänder det gamla teglet i så stor utsträckning det går till fasaderna. Grannhuset, som uppförs där det tidigare elverket var beläget, kommer till skillnad från Pannhuset att utföras i en modernare tappning. De nya lokalerna genererar ca 2 000 kvm nya kontorsytor och de båda byggnaderna sammanlänkas med en glasad gång med plats för konferensrum.

Prefabsystem Syd levererar och monterar en stålstomme bestående av stålpelare och stålbalkar, HD/f till bjälklag samt betongväggar till trapphus.

Montaget beräknas klart sommaren 2019.