Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl

Byggherre

Hemsö

Totalentreprenör och beställare

Veidekke

Konstruktör

Sweco Malmö

Montage

Castorem Construction

Ny grundskola på Fagerängen i Trelleborg

I östra delen av Trelleborg etableras nya lokaler för grundskola och förskola. Med sina 7 500 kvm fördelat på tre våningsplan kommer man vid skolstart hösten 2022 kunna ta emot 700 grundskoleelever och 160 förskolebarn. De nya skolbyggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär sunt inomhusklimat med bra ventilation för alla elever och lärare, samt användandet av sunda byggmaterial för en låg energianvändning.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en stålstomme (balk, pelare, stag) som också innefattar massiva innerväggar, RD, RD/F, Sandwich sockel, håldäck samt betongtrappa.

Montagestart v. 4 2021 och montaget beräknas ta ca 9 veckor.