Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl

Byggherre och beställare

Blåa Huset AB

Konstruktör

Prekon

Montage

Castorem Construction

Flexibla kontorsytor kombinerat med lager

På Lockarpsvägen i utkanten av Malmö uppförs flexibla kontorsytor i kombination med lager. Plan 1 kombinerar kontor och lager, plan 2 och 3 endast kontor med terrass uppe på taket. Företagshubben Lockarp ligger strategiskt med närhet till motorväg och Malmö city. Inflytt planeras till efter sommaren 2021.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar Sandwich väggar och massiva innerväggar. Betongpelare, RD-plattor, håldäck samt betongtrappor, balkongplattor och stålbalkar.

Montagestart under v 5 2021 och montaget beräknas ta 4 veckor.