Ombud Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Lindfors

Totalentreprenör och beställare

Serneke

Byggherre

Tosito

Projektering

PE Teknik & Arkitektur

Montage

Castorem Construction

Svanenmärkta lägenheter med vidsträckt utsikt över Vätterns vatten

I tre steg växer Kärnekulla Vättervyn fram och kommer resultera i 90 lägenheter i storlek från 24 kvm upp till 156 kvm. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats med utsikt över naturen kring Vätterns strand. Ett fåtal lägenheter byggs i etage och har stora terrasser med utsikt över vattnet.

Att byggnaden blir Svanenmärkt innebär bl. a. att allt byggmaterial och kemiska produkter kontrolleras och att byggnaden ska leva upp till tuffa krav på låg energianvändning.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en byggnadsstomme bestående av massiva innerväggar, bjälklag av HD/F, balkonger, loftgångar, betongtrappor, stålpelare och stålbalk.

Projektet är indelat i 3 byggnadsetapper med montagestart v. 4 2021. Förutsatt att alla etapper byggs i en sammanhängande följd beräknas montaget vara klart till semestern 2021.