Ombud Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Peter Björklund

Totalentreprenör och beställare

BRA AB

Byggherre

Next Step

Arkitekt

White Arkitektbyrå

Projektering

Contruster AB

Montage

Olsson/Berglin

Indigo – en del av Nya Hovås

Med en vision om en ”småskalig blandstad i världsklass” växer Nya Hovås fram, beläget vid havet söder om Göteborg. På plats finns redan 900 bostäder tillsammans med restauranger, butiker, kontor, mötesplatser och andra serviceinrättningar. Området växer nu vidare och en del i tillväxten är Indigo, en fastighet om 5 500 kvadratmeter som bland annat kommer att innefatta träningslokaler för både gym och gruppträning samt padelbanor.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Indigo bestående av HD/f (4 100 m2), RV (2 000 m2) (grågvägg), RD, Stål 160 ton (pelare,balkar) RD/f (loftgångar), Trappor (terrazzo) och OP (Betongpelare).

Projektet startar hösten 2020 och planeras vara färdigställt i februari 2022. Montage sker mellan v. 4 och 13, 2021.