Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Gunnar Sjökvist

Projekteringsledare stomme Prefabsystem Syd:

Johan Sjödin

Totalentreprenör och beställare

JSB Construction AB

Byggherre

Finnvedsbostäder AB

Arkitekt

BSV Arkitekter & Ingenjörer AB

Montage

PREMON

Ny vårdcentral och fler bostäder i Värnamo

Finnvedsbostäder bygger på Mossleplatån i Värnamo en vårdcentral samt bostäder i flerbostadshusform i en och samma byggnadskropp. Centrumbyggnaden är först ut i utvecklingen av stadsdelen Mossleplatån och kommer att bli en signaturbyggnad för hela området med sina 8 våningar.

Totalt byggs 25 lägenheter som 2:or och 3:or, samtliga med inglasade balkonger och utsikt mot Vidöstern. På torget framför byggnaden anlägger man parkeringsplatser för besökare till vårdcentralen samt grönytor för både personal och boende att njuta av.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en stomme bestående av massiva innerväggselement (RV), ytterväggar med fastgjuten isolering (RVI) (JSB putsar utanpå dessa). Vidare innehåller leveransen balkonger, betongpelare/balkar, HD/F, plattbärlag, samverkanbalkar i stål samt stålpelare.
I vårat åtagande ingår även att gjuta bjälklagen ovanpå plattbärlagen (pågjutning 230 mm).

Montage av källarplan startar ca v. 22, 2021. Markplan och uppåt monteras från v. 32, 2021 och beräknas ta ca 4 månader. Hela projektet planeras stå klart under 2023.