Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Jimmy Törnqvist

Byggherre

Trianon Fastighets AB

Totalentreprenör

AF Gruppen Öresund

Arkitekt

FOJAB

Stomkonstruktör

PE Teknik och Arkitektur

Stommontage

Castorem Construction AB

Kv Hanna samlar småstadens och storstadens bästa egenskaper

Mellan Burlöv Centralstation och Burlöv Center samlas bostäder, kontor, restaurang och träning i ett och samma kvarter. Kv Hanna kommer att bli en central plats för både samhällsservice och närhandel och bidra till att skapa helt nya arbetstillfällen i centrala Burlöv. Hus A (till höger i bild) innefattar lokaler för kontor, garage och restaurang på entréplan. Folktandvården och Vårdcentral är klara hyresgäster i Hus A.

Prefabsystem Syd levererar och monterar stommen till Hus A bestående av ca 5 600 kvm bjälklags-element (håldäck och massivt bjälklag), stålpelare och stålbalkar, betongväggar, betongpelare, betongtrappor samt fackverksbalkar i stål.

Montaget beräknas ske mellan v. 51 2022 och v. 14 2023.