Ombud Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Marie Bertilsson

Byggherre

Aspelin Ramm

Beställare

Vestia Construction Group

Projektering

Optima Engineering

Stommontage

Gemab

En mix av företagande och service i Parkhus 4, Mölndal

Pedagogen Park är på framväxt i Mölndal och den nya stadsdelen kommer att bestå av 20 kvarter med en mix av bostäder, kontor, handel och lokal service. Rekreation och friluftsliv erbjuds i intilliggande Änggårdsbergen.

Parkhus 4 blir ett kontorskvarter bestående av tre sammanlänkade huskroppar om 18 200 kvm varav cirka 12 000 kvm blir kontor. I gatuplanet skapas ytor för handel. Parkhus 4 blir BREEAM-SE EXCELLENT certifierad vilket innebär att byggnaden byggs med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Parkhus 4 bestående av stålpelare, stålbalkar, betongpelare, betongbalk, HD/F-bjälklag, betongväggar och trappor samt TRP och plåtsandwich.

Montaget beräknas vara färdigt till sommaren 2023 och inflytt beräknas till hösten 2024.