Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Marie Bertilsson

Byggherre

Bergsala AB

Beställare

K21 Entreprenad AB

Projektering

Stiba

Stommontage

Gemab

Agenturen för Nintendo bygger nytt kontor i Kungsbacka

Bergsala AB distribuerar och marknadsför Nintendos produkter i Norden och Baltikum. Nu uppförs ett nytt kontor för Bergsala AB i Kungsbacka, en byggnad om 3 våningar med adress Marios gata och som kommer att prydas med en staty av Super Mario utanför.

Prefabsystem Syd levererar stommen bestående av fasad av betongelement med terrazzoslipad yta, hd/f-bjälklag, stål, innerväggar samt betongtrappor. Bjälklagsytan är 1 100 kvm.