Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Byggherre

Intea Fastigheter

Totalentreprenör

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Arkitekt

Winell & Jern Arkitekter

Stomkonstruktör

STIBA

Stommontage

Castorem Construction AB

Nya vård- och forskningslokaler på Garnisonområdet, Linköping

En ny byggnad kommer uppföras på Garnisonsområdets norra del i Kv Skvadronen. Byggherre och ägare till fastigheten är Intea Fastigheter och byggnadens totala 6.600 kvm yta kommer att disponeras av Region Östergötland med bl.a. ögon- och logopedimottagning. Projektet drivs med målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellent och inflyttning är planerad till slutet av 2024.

Prefabsystem Syd konstruerar, levererar och monterar stommen till Hus C, Kv Skvadronen som består av ytterväggar av halvsandwichväggar, en del innerväggar som massiva btg-väggar, samverkanbalkar från Peikko (Deltabalkar), stålpelare som kläs in med promatec, Btg-trappor samt bjälklag av HD/F 20.

Montage startar v.26 2023 och beräknas ta ca 14 veckor till färdig stomme.