Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl

Byggherre

Wästbygg Projektutveckling

Totalentreprenör

Wästbygg Entreprenad

Konstruktör

Sweco Malmö

Montage

Castorem

174 nya lägenheter i södra Nyhamnen, Malmö

I den nya stadsdelen södra Nyhamnen i Malmö växer projekt Cityterrassen upp med 174 lägenheter. Cityterrassen består av två högre huskroppar om 16 respektive 18 våningar, som är delvis sammanbyggda från plan ett till fem. Projektet drivs av Wästbygg Projektutveckling och är en del av Malmö stads satsning och vision om att skapa en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Cityterrassen som består av Sandwichväggar med ingjuten tegel och massiva innerväggar. Stål, betongpelare, betongbalkar, plattbärlag, betongtrappor, RDF, RD-plattor samt balkonger och loftgångar.

Montage startar v.43 2022 och beräknas ta 43 veckor till färdig stomme.