Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Olof Kristensson

Kund

Veidekke

Projektering

PE Arkitektur och design

Montage

Castorem Construction

Ny tillverknings- och logistikanläggning åt miljöföretaget Nederman

Nederman är en världsledande utvecklare och leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Nu uppför Wihlborgs en ny anläggning i södra Helsingborg där Nederman förutom lager, produktion och kontor kommer att etablera ett innovationscenter med fokus på produktutveckling, ett nytt testcenter samt showroom för företagets produkter och lösningar.

Prefabsystem Syd projekterar, tillverkar och monterar stommen till anläggningen som består av stålstomme med primär och sekundärfackverk, drygt 20.000 kvm takplåt och ca 7.000 kvm plåtsandwichelement. Betongväggar, betongbjälklag av både massiva plattor och HDF, limträpelare och limträbalkar samt betongtrappor.

Montaget pågår under maj–oktober 2023.