Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Philip Forsblom

Kund

Granitor Projects AB

Projektering

Swetch AB/Prefabsystem Syd

Montage

Castorem Construction AB

Drivbänken – inte bara för växande företag

Byggnationen av Drivbänken, det andra huset i det statsdelsprojektet Embassy of Sharing i Hyllie, har inletts. Embassy of Sharing kommer totalt bestå av sju fastigheter och genomsyras av hållbarhet i minsta detalj. Fastigheterna byggs i noga utvalda material för minsta möjliga klimatpåverkan, solceller är standard och hela kvarteret värms upp av geoenergi där spillvärme delas mellan fastigheterna.

Namnet Drivbänken syftar inte bara på att företag ska växa utan också på de grönskande terrasserna med odlingsmöjligheter. Huset är för alla och läget intill stationen mitt i Hyllie gör fastigheten lättillgänglig för både malmöbor och besökare. Drivbänken har ritats av Wingårdhs arkitekter och kommer certifieras enligt WELL och Miljbyggnad Guld.

Prefabsystem Syd projekterar, tillverkar och monterar stommen till Drivbänken som består av massiva betongväggar, pelare och balkar i både betong och stål, håldäck, massiva bjälklagsplattor, trappor, och limträ.

Montaget pågår från slutet av september 2023 – januari 2024.