Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Linda Brag

Byggherre/Beställare

Wallenstam

Arkitekt

Cream Arkitekter

Konstruktör stomme

ProDesign och Stiba

Montage

Gemab

Punkthus i Kv Torget blir Kallebäck Terrassers signaturbyggnad

Höga punkthus blandas med lägre lamellhus som har mer traditionella balkonger och sadeltak när Kv Torget uppförs längs med Torggatan i Kallebäcks Terrasser. Kvarteret kommer att bestå av 298 hyresrätter samt sex stycken verksamhetslokaler för att möjliggöra ett utökat serviceutbud. De fyra huskropparna bildar en naturlig innergård för de boende att gemensamt nyttja. Parkeringsmöjligheter skapas genom ett garage under gården.

Prefabsystem Syd har tidigare levererat stommen till Entré Kallebäck (kontorsytor), Kv Utsikten och Kv Närheten (boende). Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027.

Prefabsystem Syd levererar och monterar stommen till 4 huskroppar samt garage bestående av bjälklag av HD/F och RD/F-plattor. Fasad av sandwichelement som färdigmålas på plats samt platsmurat tegel.

Montaget pågår under ca 1 års tid med start april 2023.