Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Lindfors

Totalentreprenör

Peab

Arkitekt

Pe Teknik & Arkitektur

Prefab-projektering

Pe Teknik & Arkitektur

Konstruktör

Pe Teknik & Arkitektur

Stommontage

PREMON

Nytt parkeringsdäck löser parkeringssituationen vid Ljungby Lasarett

Ett nytt parkeringsdäck med ca 270 parkeringsplatser för Lasarettets anställda ska skapa bättre parkeringsmöjligheter för patienter och besökande på den befintliga sjukhusparkeringen. Parkeringsdäcket beräknas stå klart vid årsskiftet 2023/2024.

Prefabsystem Syd konstruerar, levererar och monterar stommen till det nya parkeringsdäcket som genomgående består av betong. Montaget startar i maj och beräknas vara klart till sommaren.