Ombud Prefabsystem Syd

Marcus Björk

Projektledare Prefabsystem Syd

Christoffer Ekdahl / Annamaj Lasson

Prefabprojektering Prefabsystem Syd

Johan Sjödin

Byggherre och beställare

Wihlborgs

Totalentreprenör

Veidekke

Arkitekt

FOJAB och Frøslee AB

Stommontage

Castorem Construction AB

Space – första delen av Science Village i Lund

Space är ett innovationshus som byggs i skandinavisk stil med en hybridstomme av trä i kombination med betong och stål. Huset, som ska inrymma kontor och forskningslokaler, kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2 för att leva upp till de allra högsta hållbarhetskraven i allt från materialval till energioptimering. Extra fokus kommer att läggas på medarbetarnas välmående genom en certifiering enligt WELL som innebär bland annat särskilda kriterier vad gäller luftkvalitet, akustik, rörelse, kost och sinne.

Prefabsystem Syd levererar en hybridstomme som består av KL-trä, limträ, HD/F, massiva bjälklagsplattor, stålpelare och stålbalkar. Massiva väggelement samt trappor och räcken.

Montaget startar vecka 23, 2022 och beräknas hålla på 16 veckor.

 

Illustrationer från Wihlborgs