Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Marcus Hagblom

Totalentreprenör och beställare

JSB Construction AB

Prefabprojektering

PE Teknik & Arkitektur

Huvudkonstruktör

Pehrsco Växjö

Stommontör

Castorem

Arkitekt

BSV Värnamo

Snäckebacksskolan rivs och byggs upp på nytt

Snäckebacksskolan huserar i gamla byggnader som byggts om i omgångar. Den äldsta delen är från 1913. Då det blir för kostsamt att bygga om och förena nytt och gammalt har Ronneby kommun beslutat att riva befintliga byggnader och bygga upp en ny modern skola. Den äldsta delen är K-märkt och kommer dock att bevaras och renoveras precis som befintlig gymnastikhall.

Den nya skolan kommer att ha plats för 700 elever i årskurserna 4–9 och de nya lokalerna beräknas färdigställas under 2024.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar färdiga fasader som delvis har ingjutet tegel men även slät yta för målning på plats, ca 3 300 kvm. Invändiga massiva betongväggar, ca 1 300 kvm. Bjälklag av HD/F & Plattbärlag, ca 7 000 kvm. Stålpelare & stålbalkar, ca 150 ton. Fackverks tak-balkar av stål på vissa ställen. TRP plåt ovan stålfackverk, ca 1 200 kvm. Viss del limträbalkar till gymnastikhall samt betongtrappor med Terrazzobeklädnad & räcken till dessa.

Montagestart v.5 2023 och pågår i ca 14 veckor.