Ombud Prefabsystem Syd

Hans Lindfors

Projektledare Prefabsystem Syd

Alexander Johannisson

Totalentreprenör och beställare

JSB Construction AB

Prefabprojektering

STIBA

Stommontör

Castorem

Utökade parkeringsmöjligheter vid sjukhusområdet i Karlskrona

Ett nytt parkeringsgarage byggs på sjukhusområdet i Karlskrona. Solceller installeras på taket och garaget kommer att omfatta över 600 platser varav ca 60 st med laddstationer för elbil. Den totala byggytan uppgår till ca 19 700 kvm fördelat på 6 våningar. Våning 0-3 ligger delvis under mark vilket kräver omfattande markarbeten i berg. En gångbro byggs från plan 5 för att underlätta åtkomst till sjukhusets huvudentré.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en byggnadsstomme bestående av runda betongpelare (ca 180 st), samverkansbalkar i stål (ca 250 ton), HD/F 38 (ca 16 500 kvm), HD/F 20 (ca 1 500 kvm) och RD 25 (ca 700 kvm). Både massiva och isolerade betongväggar (ca 4 000 kvm) samt betongtrappor (ca 25 st).

Montagestart i januari 2023 och pågår ca 4 månader.