Ombud Prefabsystem Syd

Mårten Holmberg

Projektledare Prefabsystem Syd

Gunnar Sjökvist

Byggherre

Region Kalmar

Totalentreprenör och beställare

Skanska

Prefabprojektering

PE Teknik & Arkitektur

Stommontör

Olsson Berglin

Nya lokaler för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus

Region Kalmar län samlar specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser i nya lokaler om ca 24 000 kvm i direkt anslutning till Västerviks sjukhus.  Man har lagt stor vikt vid förståelsen för den verksamhet och vård som kommer bedrivas i lokalerna av samtliga inblandade i byggprocessen. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar en byggnadsstomme med fasader bestående av sandwichelement med ingjutet tegel och sandwichelement med infärgad och matrisgjuten ytterskiva. Bjälklagen utförs med HD/F och plattbärlag, övriga produkter i stommen består av massiva innerväggar, betongtrappor, stålpelare och stålbalkar.

Huvuddelen av montaget sker med två kranlag och pågår i ca 30 arbetsveckor med start vid årsskiftet 2022/2023.