Ombud Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Linda Brag

Byggherre

Hemsö

Totalentreprenör och beställare

Vestia

Stomkonstruktör

Optima

Stommontör

Olsson Berglin

Skola och äldreboende i samverkan

En skola för 400 elever och ett äldreboende med 100 boendeplatser uppförs inom samma fastighet i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg. Utformningen väntas ge positiva effekter, inte bara genom effektivt nyttjande av tillagningskök och idrottssal, utan även genom generationsöverskridande aktiviteter mellan verksamheterna.

Skolan kommer att husera på plan 1–3 där också kök, idrottssal och garage är beläget. Äldreboendet är beläget på plan 4–8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och intilliggande grönska. Inflyttning planeras till vårterminen 2023. Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Prefabsystem Syd levererar och monterar en stomme bestående av 14 000 m2 bjälklagselement (HD/f, RD/F & RD). SW-element, beklädnadselement, innerväggar samt pelare – alla med ingjutet tegel. Hiss och trapphusväggar, betongpelare, stål samt betongtrappor och plan i Terrazzo.

Montagetid v.12 – v.39 2021