Ombud Prefabsystem Syd

Lars Josefsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Sebastian Andersson

Beställare

BRA Bygg

Stomkonstruktör

Stiba

Stommontör

GEMAB

Ny målerifabrik i Torslanda

Volvo bygger en ny målerifabrik som ska ersätta den gamla och säkra kapaciteten på lång sikt. Nybyggnationen kommer också att förbättra miljöaspekter såsom minskad energiförbrukning och utsläpp.

Byggnaden är hög, lång och smal vilket leder till stora vindlaster. Därför har stommen dimensionerats med stora pelare och balkar med kraftig armeringsmängd som följd. Trots en orolig världsmarknad för stål och armering kunde både leveranser av material och den korta montagetiden hållas genom ett gott samarbete med underentreprenörer och leverantörer.

Prefabsystem Syd har utfört stomentreprenaden i samarbete med BRA Bygg och Volvo Cars som byggherre. I leveransen ingår 13 500 kvm bjälklagselement (HD/f, TT och RD/f), 6 000 ton betongpelare och betongbalkar, stålelement, hiss och trapphusväggar samt SIB-element, socklar, RD, betongtrappor och plan.

Montaget startar v.34 2021 och beräknas pågå till v.51 2022.