Ombud Prefabsystem Syd

Stefan Abrahamsson

Projektledare Prefabsystem Syd

Linda Brag

Beställare

BRA Bygg

Stomkonstruktör

Optima

Stommontör

Olsson Berglin

Nytt landmärke i Göteborg – World of Volvo

World of Volvo, som är under byggnation, kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg. Platsen är precis söder om Liseberg, vid sidan av E6:an mitt i Göteborgs nya evenemangsstråk. Utöver utställningar, föreställningar och upplevelser kommer byggnaden, som är 22 000 kvm, även att inhysa konferenslokaler, eventhall samt bistro & restaurang. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material och är ritad av danska Henning Larsen. World of Volvo förväntas stå färdigt i slutet av 2023 med öppning i början av 2024.

Prefabsystem Syd levererar och monterar stommen till World of Volvo bestående bjälklagselement, stålelement, SW fasadelement, V/I fasadelement, betongpelare och betongbalkar. Hiss och trapphusväggar samt RD, betongtrappor och plan.

Montaget startar v.03 2022 och beräknas pågå till v.20 2022.

För mer information, besök worldofvolvo.com
Illustration, Henning Larsen