Ny aktör i prefab-branschen

Nu har vi ett nytt alternativ att erbjuda Dig som söker prefabricerade stomlösningar.
Under namnet Prefabsystem Syd kommer vi, Peter Gustavsson och Hans Lindfors, att leverera helhetslösningar för stomentreprenader där montage och transport ingår. Med optimala materialval såväl som anpassade tekniska lösningar kan vi påverka slutresultatet och förbättra ditt projekt.

Med vår långa erfarenhet kommer vi finnas med som en rådgivande resurs under hela projektets gång vilket i slutändan kan spara dig både tid och pengar. Dessutom kan vi som liten oberoende aktör välja de samarbeten som gynnar dig som beställare bäst.

Vi har startat upp Prefabsystem Syd AB ur en önskan om att hitta den optimala lösningen för varje enskilt projekt. I vår flexibla organisation ingår säljare, projektledare och konstruktörer och vi jobbar helt produktoberoende, över hela södra Sverige.

Vi välkomnar nya som gamla kontakter och ser fram emot ett framtida samarbete!

Kontakt

Hans Lindfors: hans@prefabsystemsyd.se, 0725–400 217
Peter Gustavsson: peter@prefabsystemsyd.se, 0725–409 933