Från juni månad 2021 lämnar Prefabsystem Syds grundare Hans Lindfors över stafettpinnen till Mårten Holmberg att axla rollen som Vice VD.

Anledningen till omstruktureringen beskriver Mårten såhär:
– Prefabsystem Syd har sedan starten en platt och projektorienterad organisation och så vill vi ha det även i framtiden. Både Stefan som VD, Hans som ägare och jag som nybliven Vice VD vill fortsatt arbeta med försäljning och vara aktiva i våra projekt. Detta tror jag är en framgångsfaktor.
Då företaget växer behöver ledningsarbetet fördelas på fler personer. Organisationsförändringen kommer ge Hans en möjlighet att vid sidan av försäljning koncentrera sig på ägarfrågor samtidigt som Stefan får möjlighet att helt eller delvis delegera vissa arbetsuppgifter till mig.

Hans berättar vidare att han inte såg någon anledning till att han som grundare skulle ha Vice VD-rollen när man istället kunde dra fördelar av att sprida ut ansvaret på fler personer i organisationen.
– Mårten är helt klart redo för denna utmaning och som klippt och skuren för uppdraget. Han utgår dessutom från vårt största kontor i Kungsbacka där han har ett tight samarbete med vår VD Stefan Abrahamsson, säger Hans.

Fortsatt tillväxt med rätt fokus

För att stärka och avlasta organisationen ytterligare har man precis anställt en ekonomiansvarig och är i processen att rekrytera ytterligare en konstruktör som kommer att stärka sälj och projektorganisationen i tidiga skeden.

– Att arbeta i ett bolag som växt från 0 – 600 mkr i omsättning på 6 års tid är givetvis oerhört roligt men också utmanande! Jag hoppas och tror att dessa organisationsförändringar ger oss möjlighet att fortsätta fokusera på affärer och projekt i framtiden, avslutar Mårten.