Silverkällan | Göteborg

Ombud Prefabsystem Syd Stefan Abrahamsson Projektledare Prefabsystem Syd Linda Brag Byggherre Hemsö Totalentreprenör och beställare Vestia Stomkonstruktör Optima Stommontör Olsson Berglin Skola och äldreboende i samverkan En skola för 400 elever och ett äldreboende med 100 boendeplatser uppförs inom samma fastighet i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg. Utformningen väntas ge positiva effekter, inte … Read More